Jump to content

Kalettii

Wikipedia irraa
Kaleettii(Nephron)
Diagram (left) of a long juxtamedullary nephron and (right) of a short cortical nephron. The left nephron is labelled with six named nephron segments. Also labelled is the collecting duct, mislabelled the "collection duct"; it is the last part of the nephron.
Details
Synonyms Template:If empty
Precursor Metanephric blastema (intermediate mesoderm)
System sirna fincaanii
Identifiers
Latin Nephroneum
MeSH Template:Wikidata
FMA Template:FMA
Anatomical terminology
[[[d:Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:i18n' not found.|edit on Wikidata]]]

Kalettiin ujummoolee xixiqqoo (miniature tubes) yoo ta’an isaanis kutaa hojii kalee keessaa isa xiqqaadha . Kunis bakka kaleen balfa, soogidda garmalee fi bishaan garmalee itti balleessudha.

Tokkoon tokkoon kalettiin qaamtuu(cortex) kalee keessaa jalqaba, achiis gara meeduulaa kaleetti seena, gara korteeksiitti deebi’uu isaa dura, sana booda meeduulaa keessa darbee gara qaama saalaa tiruutti seena. koonnoo kalee(Pelvis) keessatti, kalettiin xuruurincaa (ureter )wajjin walitti makamu .

Nama irratti tiruu idilee tokko kalettiilee miliyoona 800,000 hanga 1.5 gidduutti qaba.

Tokkoon tokkoon kalettiilee fixee tokko irratti caasaa boca kooppii qabu kan qalqalloo Bowman jedhamu of keessaa qaba. Innis gara tuubulii fincaanii dheeraa,kan toora kaappilaarii kaleetiin marfameetti diriira. Tokkoon tokkoon tiruu keessatti tuubuleen fincaanii nefroonota walitti makamuun tuubii waliigalaa ujummoo fincaanii jedhamu uumu.

qalqalloo Bowman keessa toora kaappilaarii dhiigaa, dhuyumxinnoo (glomerulus) jedhamu jira. qalqalloo Bowman fi dhuyumxinnoo walitti dhufanii qalqalloo Malphigian ykn qaama Malphigian uumu.

Dhangala’aan tartiiba kanaan kutaalee kalettii keessa darba:

  1. qalqalloo Bowman (glomerulus dabalatee) .
  2. ujummoo walitti dhiyeenyaa kan qaxxaamuraa ta’e
  3. Looppii gadi bu'aa Henle
  4. Looppii olka'aa Henle
  5. ujummoo fagoo kan qaxxaamuree (distal convoluted tubule).
  6. dhuyuma walitti qabuu

Wabiiwwan[gulaali | lakkaddaa gulaali]