Geedala

Wikipedia irraa
?Geedala

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldoota (Animalia)
Murna: lafee qabeeyyii (Chordata)
Gita: hoosiftoota (Mammalia)
Tartiiba: Sooratto Foonii (Carnivora)
Warra: Bashurreyyii Felidae
Qaccee: Addurreeyyii Felinae
Sanyii: Geedala P. concolor
Moggasa magaslamee
''Panthera concolor''
(Linnaeus, 1758)

Geedala ( cougar ykn puma ) miseensa cita-Warra Addurreeyyii (Felinae): Ameerikaa qofa keessatti argamu keessaa tokkodha .