Dooqa

Wikipedia irraa

Dooqa albuudaa dhagaa gati jabeessa fi gosa beryl adda addaati . Dhagaa dhalootaa nama guyyaan dhaloota isaa ji'a Caamsaa ta'eedha . Innis kiristaala magariisaa dha. Emeraldiin dhagaa gati jabeessa keessaa tokko yoo ta'u, durrii diimaa, opaalii, xophaaziyon, moogaa fi Durrii cuquliissa wajjin .