Jump to content

Durri diimaa

Wikipedia irraa
Durrii Diimaa

Durrii Diimaa (Ingiliffaan:- ruby) dhagaa gati jabeessa halluu diiminnee hanga diimaa dhiigaa, gosa albuuda korunndamii ( aluminium oxide ) ta’eedha. Durrii Diimaan faaya aadaa baay'ee beekamaa ta'e keessaa tokko yoo ta'u baay'ee kan turudha. Gosoonni korundumii qulqullina dhagaa gati jabeessa qaban kan biroon saafiraa jedhamu . Durrii Diimaan dhagaa gati jabeessa aadaa kaardinaalii keessaa tokko yoo ta'u ametistii, Durrii culqiisaa (sapphire),dooqa (Emerald) fi Moogaa(daayimandii) cinatti . Jechi Durrii Diimaa afaan ingliziin ruby jedhu ruber, Laatiin diimaa jechuudha. Halluun Durrii Diimaa sababa elementii kiroomiyeemii irraa kan ka'edha .