Deeviid Wuudaardi

Wikipedia irraa
Wuudaardi bara 2018tti

Deeviid Wuudaardi (Afaan Ingiliish: David Woodard; A.L.A Eebla 6, bara 1964 Saantaa Baarbaaraa, Kaalifoorniyaa keessatti dhalate) lammii biyya Ameerikaa gaggeessaa Orkeestiraa (garee sirbaa) fi barreessaa ammayyummaa booddee (falaasama xiyyeffannaa garaagarummaa muxanno ilmaa namaa fi hedduuminaa ilaalcha irratti kennuu) yoo ta’u, sanyii maatii koloneeffattoota Ameerikaa beekamoo ta'anii dha.[1][2]

Wuudaardi hojii Nu’eevaa Jarmaniyaa, Paaraaguwaayi keessatti kan jiratuu, deggartuu sochi dhiirii fi dubartiin wal qixxe dha kanaafu mirga fi carraa qixxe argachuu qabuu/namaa kudura qofa nyaatu, kan foon hin nyaane, deggartuu/hordooftuu falaasama hawaasa fi mootumma kan barbaadamu yookiin kan hanqina/fafa hin qabne ijaaruun ni dandaa'ama jedhuu kan amaantuu, waliin hojjeteenis beekama. Kitaabni walta'iinsa isaa kan afaan Jarmanii, Five Years, kan barreessaa Siwiizarlaandii Kiristaan Kiraachitii waliin barreesse, hojiiwwan gargaarsa namoomaa achitti hojjetaman tokko tokko ibsa.[3]

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  1. Kaarpeentar, S., "In Concert at a Killer's Death", Loos Aanjalas Taayimsii, Caamsaa 9, 2001.
  2. Eeppisteeyinii , J., "Rebuilding a Home in the Jungle", Saan Firaansiiskoo Kirooniikilii, Amajjii 13, 2005.
  3. Kiraachitii, C., & Wuudaardi, D., Five Years (Haanoovarii: Weehirhaahinii Veerlaagi, 2011).

Geessituu alaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]