Damee

Wikipedia irraa
Damee muka cheerii firii godhatu

Dameen , xinbiqila keessatti, qaama biqiltuu mukaa'aa, jirma irratti maxxane, garuu kutaa isaa miti. Dameen xixiqqoo damee tokko irraa damee ba'an damee jedhamu.