Jump to content

Akeekkoo

Wikipedia irraa

Akeekkoo ykn dhugoomsa(Theorem), herregaan ykn yaayaadhaan yeroo hiikamu, hima seera Yaayaa fayyadamuun mirkaneessine jechuudha . Wanti nuti mirkaneessinu dhugaa ykn dhugaa biroo Yaayaadhaan walitti makuudha. Himoonni herregaa fi Yaayaa yeroo baay’ee mala Yaayaa hirkataa fayyadamuun mirkanaa’u. Sababni kanaas himawwan dhugaa hima bu’uuraa irraa kan hojjetaman yoo ta’u, sana booda hima hima sana irratti hirkate ta’uu isaaniiti.

fakkeenya[gulaali | lakkaddaa gulaali]