Jump to content

Aburdaallaa

Wikipedia irraa
Aburdaallaa ,dimbiriqqee ykn kiilolee
Brown quail ("Coturnix ypsilophora")
Ramaddii saayinsawaaEdit this classification
Mootummaa: Bin
Murna: Lafee qabeeyyii
Gita: Allaattiwwanii
Tartiiba: handaaqqeeyyii
warraa olaanaa: Phasianoidea

Aburdaallaa(afaan ingiliziin:Quail) maqaa walitti qabaa gosoota simbirroota guddina giddu galeessaa qaban hedduu kan akka waliigalaatti tartiiba Galliformes jedhamu keessatti kaa'amaniidha. Maqaan waloo garee qamalee tuuta, covey, [1] ykn bevy dha.

  1. USGS - Animal Congregations, or What Do You Call a Group Template:Webarchive