Jump to content

Xiwwaasa

Wikipedia irraa

Xiwwaasa, Qorhawaasa, ykn Xiinhawaasummaa maqaa biraa sooshiyoloojii gosa barnoota waa'ee jiruu fi jireenya hawaasa tokko karaa saayinsawaa ta'een qo'atuudha.