Tundiraa

Wikipedia irraa

Tundiraan hemisfeerii kaabaa keessatti kan argamu ta'e baayinaan bosona baddadaree oli ( sararran dagalee 600 ka ). Baayoomeen kun kan ittiin ibsamu : - Tempireechara 00C gadii fi waggaa keessaa yeroo baay’ee ifa xiqqaa qabu. Roobni bokkaa kan waggaa giddu galeessaan 25 cm . Cabbiin waggaa keessatti yeroo dheeraaf biyyee uwwisa

Tundra kan Saayibeeriyaa keessatti argamu