Tooraa

Wikipedia irraa
Papagaio dubartii, Biraazil

Tooraa ykn Torraan simbirroota tartiiba Psittaciformes jedhamaniidha . Gosoota 86 keessatti gara gosoota 372tu jira . Naannoolee gammoojjii fi gammoojjii ol irra caalaan isaanii ni argamu. Garaagarummaan paarotaa guddaan Ameerikaa Kibbaa fi Awustiraaliyaa keessatti argama.