Soormakaa

Wikipedia irraa

Sormakaan orgaanizimii madda anniisaa fi kaarboonii adda addaa walitti makame fayyadamuu danda’uudha. Waljijjiirraan foototiroofii fi keemootiroofii gidduutti, omnivores fi heterotrophs gidduutti, fi otootroofii fi heterotrophs ykn walnyaatinsa isaanii gidduutti ni danda’ama. Heeterootroofoonni yuukaariyootii yookiin pirookaariyootii ta'uu danda'u .