Raadiyesii

Wikipedia irraa
Geengoo kanaan geengoo: # C: marsaa geengoo # D: Fullata # R: Wiifaa # O: handhuura geengoo

Ji'oomeetirii wiifaan(Afaan ingiliziin: radius) kutaa sararaa wiirtuu geengoo tokkoo kan tuqaa tokkicha kamiyyuu geengoo mataa isaa irratti argamu waliin walitti makamu; yookiin dheerina kutaa akkasii, kan walakkaa (dheerina) fuullata ta’e.