Qundabarbaree

Wikipedia irraa

Kuloofoo gurraacha ykn qundabarbareel ( fi kan dubbifamu: Piper nigrum ) biqiltuu gaalee daraaraa maatii Peppermint, kan firii fuduraalee, sanyiidhaan haguugaman, Kan yeroo baay’ee gogfamee akka mi’eessituu nyaataa fi akka mi’eessituutti akkasuma. Naannoowwan kibba Hindii madda uumamaa qundabarbaree keessumaa bulchiinsa Karnatakaa .