Jump to content

Qooyyaba

Wikipedia irraa
Hojiiwwan herregaa sadarkaa tokkoffaa : −, hir’isuu (hir’isuu) . ÷, obelus (qoqqoodinsa) . ×, yeroo (baay’isuu) .

Herrega keessatti, Qooyabni warroomii gatii galtee zeeroo fi isaa ol gara gatii oomishaa akka gaariitti ibsametti fudhatudha. Lakkoofsi opereendotaa arity hojiiti.