Qaalluu

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

Qaalluun gosa Oromoo keessaa isa tokko, Qaalluun Oromoo biratti iddoo guddaa qaba, san keessaa akka hoggantoota amantaa Oromootiif oolu, gama biraatiin yeroo kadhaa yeroo galata galfannaa fi k.k.f kan hogganu qaalluudha ( Fuula kana irratti waa hin maxxansinaa, waan abbaan fedhe idiit gochuu dandahu kana maal godhu. odeeffannoo sobaa fi seenaa dhugaa hin taane fuula kana irra jira