Portal:Nyaata aadaa Oromoo

Wikipedia irraa

Nyaata aadaa Oromoo kan taye keessaa tokko Ancootee dha. Ancooteen nyaata aadaa Oromoo Wallaggaa yoo tawu innis hidda lafa jalatti hojjetamu irraati.