Oromoo Baabbilee

Wikipedia irraa

Oromoo Baabbilee, Baabbilee Qalloo Barentoo Oromoo Ummata oromoo kan Naannawa Hararii f Dangaa Naannoo Soomaalee Qarqara Jiraatuudha. Gosoonni beekkamoon Anaa fi Naannawa kana jiraatan Dooyyoo,Maayaa,Madigaana,Maaruu,Sirbaa,Goonaa fi kkn fakkaataniidha.

Aanaan baabbilee godina Harargee bahaa naannoo Oromiyaa keessatti argamti maqaan baabbilee ja'amuu kuniis kan moggafameef tokko ilmaan oromoo baabbilee qalloo ja'amurrahii.

Aanaa baabbilee kibbaa fi bahaan naannoo somaaleetiin dangeeffamtii dhihaanis fadis kaabaaniis immoo gursumiin daangeeffamtii baabbileen naannoo oromiyaa taatee magalaa naannoo lama giddutti argamtuudha naannoo Harariiti fi naannoo Soomalee.

Akka bara 2007 lakkoofsii ummata Baabbilee 93,708(kuma sagaltamii sadihii fi dhibba torbaa fi saddeeti) kana kessa dhiira 47,178 fi dhalaa 46,530 dha lakkoofsa ummataa kana kessaa 17,712 ykn 18.9% magaalaa kessa jiraatan. Ummata kana kessaa dhibbantaan 95.71% muslima dhibbantaan 3.4 immoo kiristaana.

Sabaa fi sablammiin hedduminaan magalaa tana keessa jiraatan 3(sadihi) isaaniis Oromoo(84.4%) Somalee(10.77%) Amaaraa(3.76%) Kan hafan(1.03%)

Akka afaan jalqabaatii afaan magaala tana kessatti dubbatamuu afaan oromiffaati(84.97%) itti aanee afaan soomaliiti(9.76) kaan immoo afaan amaariffaati(4.58%) kan hafan immoo (0.69%) dha