Jump to content

Naayitiroojiinii

Wikipedia irraa
Naayitiroojiinii

Mallattoon keemikaalaa naayitiroojiiniif gabatee piriyoodii keessatti N dha. Lakkoofsi atoomikaa isaa 7 dha.