Jump to content

Muta

Wikipedia irraa

Xin biqila keessatti, " Muta ykn lattuu(shoot) " jechuun kutaa biqiltuu lafaa ol ta’ee fi kichuu daraaraa, kichuu cinaachaa fi jirma daraaraa qabu dha. Biqiltoota keessatti nyaata oomishuuf ykn footosinteesiidhaaf itti gaafatamummaa qaba.jirma, daraaraa fi kichuu cinaachaa, baala fi maxa'a (appendages) qaba. Guddinni haaraan Mutaa’uu Sanyii irraa gara oliitti guddatu mutaa baalli itti guddatudha.