Jump to content

Muka

Wikipedia irraa
Geeda

Mukti ykn Geedni biqiltuu mukaa bara baraan jiraatu yoo ta’u, ijoo jirma jedhamu kan damee fi golgaa baala deeggarudha. Mukkeen sirna ikoo adda addaa keessatti kan argaman siʼa taʼu, bosona, lafa bosonaafi bakka jireenyaa uumamaa kan biroo keessattis wantoota barbaachisoo dha. Isaan kun guddina, bocaafi gosa adda addaa kan qaban siʼa taʼu, mukkeen tokko tokko olkaʼiinsa guddaa kan qaban siʼa taʼu, waggoota dhibbaan ykn kumaan lakkaaʼaman illee kan jiraatan dha.