Jump to content

Macaafa Qulqulluu

Wikipedia irraa

Macaafan Qulqulluun macaafa amantii Kiristaanaa fi amantii Judaayizimii keessatti akka qulqullutti laallamuu fi kan ittiin amantiin kun geggeeffamu. Macaafa Qulqulluun bakka lamatti qooddama: Kakuu Haaraa fi Kakuu Moofaa.