Maaree Dibaabaa

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i
Maaree Dibaabaa
Mare Dibaba in 2014 Boston Marathon.jpg
Ogummaa: Atileetii
Biyya: Itoophiyaa
Guyyaa dhalootaa: Onkoloolessa 20 1989
Bakka dhalootaa:

Maaree Dibaabaa Hurrisaa (Onkoloolessa 20 1989 dhalatte) atileetii fiigicha-dheera Itoophiyaati. Maraatonidhaan yeroo ammaa haadha shaampiyoona yoo taatu kanas Shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa 2015 kan Beejiingirratti geggeeffamee waan moo'atteefi. Maaren Xurunash Dibaaba faana firooma hin qabdu. 

Seenaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Maareen yeroo jalqabaatif dorgommii sadarkaa gaaridhaan xumurtee beekkamtummaa argachuu kan jalqabde bara 2007 shaampiyoonaa Itoophiyaa 20km irratti yoo ta'u sadarkaa ja'aaffadhan xumurte. Dorgommii kanarratti Maaren Poolisii Oromiyaatif fiidge ture.  Dorgommiinshii kan sadarkaa addunyaa kan jalqabaa Walakkaa Maraatoonii Uudinee kan 2008 irratti geeggeeffame yoo ta'u nama umurii kudha-saddeetii kan turte Maaren sa'aatii 1:10:32 galmeessudhaan Aniikoo Kaaloviichitti aantee lammaffaadhan xumurte. Kanatti aansun, ji'a Sadaasatti Walakkaa Maraatoonii Niwuu Deelii irratti kan fiigde yoo ta'u sadarkaa saddeettaffaadhan xumurte; sa'aatti itti xumurte garuu xinnoo fooyyesitee 1:10:28 galte ture.

Maaren yeroo gabaabadhaaf Azarbaajanif dorgomuuf bara 2009 achi imaltee kan turte yoo ta'u maqaa Maaree Ibraahimoovaa jedhamuun fayyadamaa turte. Erga Shaampiyoonaa Gadaanaa Atileetiksii Yuurooppi irratti umuriin ishii waan guddateef dorgomuu akka hin dandeenye itti himamee booda biyya dhalootasheef dorgomuuf deebite. Dorgommiiwwan Azarbaajan bakka buute goote keessa Walakkaa Maraatoonii Deelii kan bara 2009 irratti sadarkaa ja'affaan xumurte. Dorgommii sanarratti Maareen sa'aatii mataashii fooyyessuun 1:08:45 galte (kun riikardii Azarbaajani).

Erga lammuumma Itoophiyaatti deebitee booda, Maaren Walakkaa Maraatoonii Raas Al kaayimaa irratti Elvaan Abiylaggaseetti aanudhaan lammaffaa baatee ciminashii agarsiifte. Dorgommii kanarratti Maaren hanga 20 km dursaa kan turte wayita ta'u hanga sanatti sa'atin ishiin galmeessite 1:03:47 sa'aatii saffisaa dubartoota kan bara 2010 ti, sa'aatin walakkaa maraatoonii 1:07:13 sa'aatii saffisaa bara sanaa lammaffaadha. Dorgommii maraatoonii kan jalqabaa ji'a Bitootessaa keessa Maraatoonii Room irratti kan goote yoo ta'u sa'aatii 2:25:38 galmeesisiisun sadaffaadhan xumurte. Walakkkaa Maraatoonii Raabaat Eebla keessa tokkoffaan moo'atte. Hagayyaa keessa USAtti Crim 10-Miler fi Walakkaa Maraatoonii Seentineelii fi Niwuus moo'atte. Maraatoonii Firaankifartirratti, Maaren atileetii eeggamaa turan keessaa tokko taatutyyuu saa'tii ishiin galmeessitte sa'aatii mataashii saffisa ta'uyyuu dorgommichi saffisa gudda qaba waan tureef sa'aatii 2:25:27n shanaffaa taatee xumurte.

Maaren Walakkaa Maraatoonii kan Raas Al kaayimaa irratti Gurraandhala 2011 sadaffaa baate. Maraatoonii Loos Aanjelesi irratti ni moo'atti jedhamtee tilmaama guddaa kan argatte yoo ta'eyyuu Maaren Buzunash Dhaabaa fi Amy Hastingsitti aantee sa'aatii gadaanaa ta'e 2:30:25 galmeessuun sadarkaa sadaffaa baate. Ji'a tokko booda Walakkaa Maraatoonii Addunyaalessaa Yangzhou Jianzhen daqiiqaa tokkoon dursitee moo'atte. Ji'a Hagayyaa keessa Walakkaa Maraatoonii Bogotaarratti sadarkaa lammaffaan xumurte. Garee shaampiyoonaa Addunyaa keessatti bara sana yoo filatamuu baatteyyuu Taba Guutuu-Afrikaa 2011 irratti biyyashii akka bakka buutuf filatamte. Achirrattis Walakkaa Maraatoonitiin medaaliyaa warqee sa'aatii riikardii tabichaa ta'ee 1:10:47 galmeessisiisun moo'atte. Onkoloolessa keessa dorgommii Maraatoonii Toroontoo Wooterfiroonti irratti sa'aatii maraatoonii kan mataashii fooyyessuun 2:23:25 fiigdee Koren Yalitti aantee sadarkaa lammaffaan xumurte. Itti aansee, Walakkaa Maraatoonii Niwuu Deelii sadarkaa ja'affaadhan xumurte.

Maraatoonii Dubaayi kan 2012 irratti Maareen sa'aatii mataashii isa saffisa 2:19:52 galmeessun sadarkaa sadaffaan xumurte, kunis Assallafach Margaa kan dorgommii sana moo'attetti aanee sa'aatii Itoophiyaa kan dubartootaa isa saffisaa lammaffaadha. Kanarraa ka'udhaan Olompiikii Landan 2012 irratti garee maraatoonii keessatti filatamtee deemte. Landanitti garuu saffisaa duraan qabdu hirristee sa'aatii 2:28:48tti fiigudhan sadarkaa 23ffaan xumurte. Baruma kana Walakkaa Maraatoonii Filaadelfiyaa irratti sadarkaa lammaffaan xumurte.

Bara 2014, Maaren dorgommii Maraatoonii Chikaagoo sa'aatii 2:25:37tti xumuruudhan moo'atte. Maareen mo'aachuunshii kan himamae Amajjii 30, 2015 yoo ta'u kunis erga Riitaa Jeeptoo qorannoon qoricha nama jajjabeessu fudhacuunshee beekkamee booda ture. Riitaa Jeeptoo qorannoo Fulbaana 25, 2014 kan kufte yoo ta'u kunimmoo dorgommii Maraatoonii Chikaagorratti akka hin hirmaanne godha ture.

Bara 2015, Maaren Shaampiyoonaa Addunyaa kan Beejingitti geggeeffamerratti maraatoonii moo'atte.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 1.  US News and World Sport. 30 August 2015. With sprint at end, Mare Dibaba of Ethiopia wins women's marathon title at world championships
 2. Negash, Elshadai (2007-08-20). Gezhagne and B. Bekele take Ethiopian 20km titles. IAAF. Retrieved on 2011-02-18.
 3. Sampaolo, Diego (2008-09-29). Barus runs sub-60 in Udine. IAAF. Retrieved on 2011-02-18.
 4. Three go sub-60, as Ethiopia sweep titles in Delhi Half Marathon. IAAF (2008-11-09). Retrieved on 2011-02-18.
 5. Passport puts Ibrahimova over-age at Euro Juniors. Athletics Weekly (2009-07-23). Retrieved on 2011-02-18.
 6. Monti, Dave (2010-02-19). Sensational 67:07 Debut by Elvan Abeylegesse at RAK Half Marathon in United Arab Emirates. Run Washington. Retrieved on 2011-02-18.
 7. Dibaba Mare. IAAF. Retrieved on 2011-02-18.
 8. Keitany sub-1:07 again, Merga defends in Delhi Half Marathon. IAAF (2009-11-01). Retrieved on 2011-02-18.
 9. Fairlie, Greg (2010-02-19). Stunning 1:07:07 Half Marathon debut by Abeylegesse Ras Al Khaimah. IAAF. Retrieved on 2011-02-18.
 10. 20 Kilometres 2010. IAAF. Retrieved on 2011-02-18.
 11. Half Marathon 2010. IAAF. Retrieved on 2011-02-18.
 12. Sampaolo, Diego (2010-03-21). Ethiopian double as Rome celebrates Bikila – Rome Marathon report. IAAF. Retrieved on 2011-02-18.
 13. Mare Dibaba. Elite Sports Management. Retrieved on 2011-02-18.
 14. Edwards, Andy (2010-10-31). Fast Kenyan double in Frankfurt; 2:04:57 and 2:23:25. IAAF. Retrieved on 2011-02-18.
 15. Hutchings, Tim (2011-02-18). Keitany smashes Half Marathon World record in Ras Al Khaimah - UPDATED. IAAF. Retrieved on 2011-02-18.
 16. Reavis, Tony (2011-03-21). Geneti debuts with 2:06 in LA. IAAF. Retrieved on 2011-03-23.
 17. Jalava, Mirko (2011-04-25). Merga and Dibaba sweep for Ethiopia in Yangzhou. IAAF. Retrieved on 2011-04-29.
 18. Mutai and Chepkirui the winners in Bogota. IAAF/Organisers (2011-08-01). Retrieved on 2011-09-21.
 19. "15/09/2011 All-Africa Games Maputo 2011: Results Day 5 (Thursday 15th September)". CAA. 15 September 2011. Retrieved 20 September 2011.
 20. Gains, Paul (2011-10-16). Mungara claims fourth Toronto Marathon title. IAAF. Retrieved on 2011-10-17.
 21. Krishnan, Ram. Murali (2011-11-27). In close races, Desisa and Kabuu prevail in New Delhi Half. IAAF. Retrieved on 2011-11-27.
 22. Butcher, Pat (2012-01-27). Abshero stuns with 2:04:23 debut, Mergia clocks 2:19:31 in Dubai. IAAF. Retrieved on 2012-02-04.
 23. Biwott and Cherop dominate at Philadelphia Half Marathon. IAAF (2012-09-16). Retrieved on 2013-01-22.

Geessituu Alaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]