Lammiilee Itoophiyaa Awustiraaliyaa

Wikipedia irraa

Lammiileen Itoophiyaa Awustiraaliyaa lammiilee Itoophiyaa Awustiraaliyaa keessa jiraatan ykn lammiilee Awustiraaliyaa hambaa Itoophiyaa qabanidha. Lammiileen Awustiraaliyaa gara 18,600 ta'an hambaa Itoophiyaa kan qaban yoo ta'u, 5,633 ammoo Itoophiyaa keessatti dhalataniiru.