Laklamee

Wikipedia irraa

Laklameen lakkoofsa sirna lakkoofsa bu'uuraa -2 keessatti ibsame dha, mala ibsa herregaa kan mallattoo lama qofa fayyadamu: akkaataa addaatiin "0" ( zeeroo ) fi "1" ( tokko ).