Kotteeyyii quba guutuu

Wikipedia irraa
Saatawwaa, gafarsa Ameerikaa Kaabaa, Deerroo faransaay diimaa, Gaala, boyyee, Albaadheessa okkaa.

Kotteeyyii quba guutuu gita hoosistootaa xinlubbuu ammayyaa keessatti .

citni tarree gosa: