Jump to content

Kamisa

Wikipedia irraa

Kamisa guyyaa Afraffaa torbanitti, Roobii boodaa fi Jimaata dura . Maqaan kun Afaan arabiffarraa kan dhufee dha. innis shanaffaa jechuun dha

Afaan Maqaa Hiikaa
Jarmanii Donnerstag (Donnerstag) Guyyaa Waaqa Bakakkaa
Chaayinaa 星期四 (Shing ci sir) . Torban keessaa guyyaa afraffaa
Ispaanishii Jueves (Hiweevis) Guyyaa Juupitaar (Waaqayyoo).
Afaan Faransaayii Jeudi Guyyaa Juupitaar
Afaan Xaaliyaanii Giovedì jedhamuun beekama Guyyaa Juupitaar
Afaan Ingilizii Kamisa Guyyaa Bakakkaa
Dutch Donderdag jedhamuun beekama Guyyaa Bakakkaa
Afaan Jaappaan 木曜日 (mokuyobi) Guyyaa Juupitaar
Afaan Poortugaal Quinta-feira jedhamuun beekama Guyyaa shanaffaa
Giriik ammayyaa Kamisa (paampii) . Guyyaa shanaffaa
Afaan Ibrootaa Kamisa (Yom Hamishi) Guyyaa shanaffaa