Istiraatoosfeerii

Wikipedia irraa
Ifa boodaa troposphere (burtukaana), stratossphere (buluu) fi mesosphere (dukkanaa'aa) kan seensa hawaa itti jalqabu, daandii aarri dhiisee, kan akka haala kana keessatti doonii hawaa irra deebi'ee seenu.

Istiraatoosfiiriin yookaan Hawaardiyaan baqaana tirooppoosfeeriitti aanee argamuudha. Baqaana kana keessatti olka'iinsi yoo dabalu teempreecharris suuta dabalaa deema. Kunis kan ta'eef kuufamni guddaan ozoonii (O3 ) baqaana kana keessatti argama. Jiraachuun Oozoonii immoo carallaan dhilgee'ol (Altiraavawoleettii) jedhamu akka keessatti xuuxxamee hafu taasisa. Daangaan Istiraatoosfeeriifii meesoosfeerii Istiraatoopaasi( Iggitii Babaqqaannoo ) jedhama. Kunis hanga 20km olfagaatee argama