Haadhmaara

Wikipedia irraa
?Goose
Canada goose
odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Animalia
Murna: Chordata
Gita: Aves
Tartiiba: Anseriformes
Warra: Anatidae
cita-Warraa: Anserinae
Tribe: Anserini
Bakka isheen deemtu isaan deemu: bu'aa maxxansaa

Haadhmaara (dachaa Haadhmaaroota, warra Anatidae ) simbirroota. Gareen gosa hantuutaa sadii qabu: gosa Anser, gosa Branta, fi gosa Chen .

warri kun shaalloo, kan baay’inaan daakkiyyee caalaa guddaa ta’ee fi daakiyyee, kan morma xixiqqoo fi gabaabaa qabanis ni dabalata.