Gutama mahamad

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Barreessa kitaaba seena hundeeffama Magaala Qarsaa Godina Haraarge Bahaa Aanaa Qarsaa yeroo dhihoo booda isiinif gad dhifaama.