Jump to content

Gugee

Wikipedia irraa
?Gugee
Gugeen yeroo barristu
Gugeen yeroo barristu
odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Neefka (Animalia)
Murna: Tushaaleeyyii (Chordata)
Gita: shimballaa (Aves)
Tartiiba: Columbiformes
Warra: Columbidae

Gugee maatii simbirroota waliin samii irratti balali'aniidha .