Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa

Wikipedia irraa

Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa, maqaa moggaasaatiin Waaliyaa, kubbaa miilla dhiirota Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa bakka bu'a, akkasumas Federaalizimii kubbaa milaa Itoophiyaa, qaama kubbaa miira Itoophiyaa bulchuun to'atamaa jira. Gareen kun bara 1943tti erga hundeeffamee kaasee dorgommii naannoo, ardii fi addunyaa irratti Itoophiyaa bakka bu'a. Waliyaanonni Istaadiyeemii Addis Ababaa magaalaa guddittii Addis Ababaatti taphoota mana isaanii taphatu. Akka sadarkaa FA World Rankings fi CAF keessatti 44ffaa [update].Template:Citation needed [1]

Itoophiyaan garee sadii qofa keessaa tokko (Gibxii fi Sudaan waliin) kan bara 1957tti dorgommii Waancaa Biyyoota Afrikaa irratti hirmaatan ture. Dorgommii kan mo'ate bara 1962 yoo ta'u, keessummeessaa ture. Haa ta'u malee, milkaa'inni dhuma bara 1960 irraa eegalee hin argamne ture. Koompiitara Sewnet Bishaw jalatti, gareen kun erga waggaa 31 hin argamne booda Waancaa Biyyoota Afrikaa 2013'f ga'eessa ta'e.

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ranking