Jump to content

Garee kubbaa miilaa biyyoolessaa dhiirota Ameerikaa

Wikipedia irraa

Gareen kubbaa miilaa biyyoolessaa dhiiraa Ameerikaa ( USMNT ) dorgommii kubbaa miilaa idil-addunyaa dhiiraa irratti Ameerikaa bakka bu'ee taphata. Gareen kun Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ameerikaatiin kan to'atamu yoo ta'u miseensa FIFA fi CONCACAF ti .

Gareen Ameerikaa kun waancaa addunyaa FIFA kudha tokko irratti hirmaateera, kan jalqabaa bara 1930 dabalatee, bakka walakkaa xumuraa gahe; sadarkaa sadaffaa isaanii kan xumure yoo ta'u, boodarra galmee dorgommii waliigalaatiin kan badhaafame yoo ta'u, bu'aa garee UEFA fi CONMEBOL ala jiruun hanga ammaatti isa gaarii ta'e. Bara 1934 fi 1950tti deebi'anii, isa boodaa irratti Ingilaandi 1-0n injifatan, garuu hanga bara 1990tti deebi'anii hin darbine. As host in 1994, US automatic berth argachuun marsaa kudha jaha irratti Biraaziliin mo'amte. Waancaa Addunyaa shanan itti aananiif darbaniiru (taphoota torba walitti aansuun (1990– 2014 ), gocha saboota biroo torba qofa waliin qooddatan), dorgomtoota idilee dorgommii kanaa keessaa tokko ta'anii yeroo baayyee gara sadarkaa kuffisuutti darban. US bara 2002 gara kudha-lamaan xumuraa kan geesse yoo ta'u, haala falmisiisaa ta'een Jarmaniin mo'amte . Waancaa Konfedereeshinii bara 2009, Ameerikaanoonni Ispeen sadarkaa olaanaa irra jirtu walakkaa xumuraa irratti kan dhabamsiisan yoo ta'u, xumura irratti Biraaziliin mo'amuu isaanii dura, gareen kun dorgommii xumuraa guddaa ardiilee gidduutti taasifamu irratti hirmaachuu qofa.

US dorgommiiwwan ardiilee irrattis dorgomti, kanneen keessaa CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Nations League fi Copa América dabalatee. US waancaa Warqee torba, waancaa Nations League lama injifachuun, bara 1995 fi 2016tti Koopaas Ameerikaa lama irratti sadarkaa 4ffaa baateetti . Leenjisaan olaanaa garee kanaa Gregg Berhalter, kan June 2023 irra deebiin muudame [1]

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named auto1