Gamtaa Afrikaa

Wikipedia irraa
Miseensota AU yeroo ammaa

Gamtaan Afrikaa (AU) jaarmiyaa biyyoota Afrikaa yoo ta'u, biyyoota miseensa 55 qaba. Kun yeroo ammaa biyyoota Afrikaa hunda. Waliigaltee ykn michummaa nagaa fi dinagdee idil addunyaa bara 1994 Dhaabbata Tokkummaa Afrikaa duraanii bakka bu'uuf hundeeffame dha .