Furfura hidhii

Wikipedia irraa

Furfurri hidhii dhibeen gogaa vaayirasii Heerpes siimpileksii ykn Furfurlaayyoo kan jedhamaniini kan dhufuudha. Karaan daddarba isaa wal dhungachuudhani. mallattolee akka gubuu, madaa'uu,fi dhubbaa'uu(blisters) qaba.