Fincila Baalee

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Fincilli Baalee qabsoo Oromoon Baalee gabrummarratti godhee fi milkaa'ina guddaa itti argatedha.