Dhibbee vaayiirasii Iboollaa

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i
Dhibbee vaayiirasii Iboollaa
Qooqodama fi ooddefanoowan aalaa walqabatan
1976 suuraa narsoota lama fuulduura Maayiingaa N. dhaabatanni, nama Vaayiirassii Iboolaadhaan qabamtte; guyyoota muurrasa booda dhiigguu ciimaa qaama kessan duutte.
1976 suuraa narsoota lama fuulduura Maayiingaa N. dhaabatanni, nama Vaayiirassii Iboolaadhaan qabamtte; guyyoota muurrasa booda dhiigguu ciimaa qaama kessan duutte.
ICD/CIM-10A98.4 A98.4
ICD/CIM-9065.8 065.8
DiseasesDB18043
MedlinePlus001339

dhibbee vaayiirasii Iboollaa (EVD) yokkin ho'aa Iboollaa Hemmoorihajjikii (EHF) dhibbee ilma nammaa Vaayirasii Iboollaa dhaan dhuffuu dha . Malatton dhukkibichaa kan mul'aachuu jalqabuu guyyaa lama hanga toorban saddi (3) erga vaayiirasichaan qabamanni booda dha. Malatoon issas Hoo'aa qaamaa, dhukkuba qoonqoo, dhukkuba laffe, fi dhukkuba mattaa dha. Irra caallaatti immo dhukkuba garaa, hooqissa fi garraa kaassaa dabalattaanis, hojji tirruu fi kale hir'isa. Yeroo kana, nammoonni tookko tookko rakkina dhiigguu qabbaattu.[1]

Vaayiirasiichi kan nama qabattuu wallitti dhuuffenya dhiigaa yookkin dhangalaa'aa qaamaa bineensoota Vaayirasiichaan qabbaman dha (yerro baay'ee qamaleewaan yookkin simbira haalkannitini.[1] Manca'insii qillenssaan umamuu nannoo umammaa kesati hin galmoofnee.[2] Siinbiiriii haalkanni otto hindhibamiin vaayiirasichaa baachuufi dabarsu akka danda'aan ni amanama. Namni dhukkubichaan qabamee, nama birratii darbarsuu danda'aa. Dhirri dhukubicha irra fayye sanyii issatin hanga ji'aa lamatti nama biraati dabarsuu danda'aa. Dhuukubicha adda baasuf,dhukkubooni mallatoo walfakaatuu qabaan kan akka Buussaa, kooleraa fi kanbirraa ho'aa vaayiirasi Hemmoorihajjikin adda bahaaniruu. Dhuukubicha mirkaneesuuf fakeenyii dhigaa qaamoota alagaa vaayirasiidhaan dhufan Riboo Nukilik Asiidii, yookkin vaayiirassin mattaa isaa ni qooratama.[1]

Of eganoon dadarba dhuukibichaa, qamaleewan fi boyyeewan dhiibaman irra akka ilma namaati hindarbinnee ittisu dabala. Kuunis kan goodhamuu danda'uu, bineyyi dhiibichaan qabamaan ajeesuufi qaama issani akkataan gatuu dhaanii. Foon siiritii bisheesuu fi yeroo foon tuqaan uffata oof eeganoo kaawwachuunis nigargaara. Yemmuu nama dhibamee wajjin jiran, uffata oof eeganoo kaawwachuni fi harka dhiqaachuun barbaachisaa dha. Fakeenyii dhangala'aa qaamaa fi tishuulee nama dhiibamee oof eganoo gudadhaan qabamuu qabu.[1]

Dhuukuubichaaf yaaliin kana jedhamuu hinjiru;tattaafin namoota dhibaman gargaaruf godhamaa jirran walaansaa dhangala'aa qaamaa deebisuu (bishaan dhugaati ashaboo fi suukaara xiinno qabuu)yookkiin dhangalaa'aa veenii dhaan keennu dha.[1] Dhuukuubichii yerro bay'ee nama ajjesa: namoota dhibichaan qabamaan keesaa baay'iinaan gidduu 50% fi 90% ni du'uu.[1][3] EVD n yerroo duurraa Suuddaan fi Dimookraatikii Repablikki Kongoo kessati adda baafame. Tatamsa'iini dhuukuubbichaa bay'iinaan kan uumamuu naanoole oo'aa Biyyoota Afrikkaa Saharaa Gadi dha.[1] 1976 irraa jalqabee( Yerroo duura argamee) hamma 2013, nammoota 1,000 gadii qabamaniiruu.[1][4] Tatamsa'iinii inni guuddaan yerroo aammaa argamu 2014 Afrikkaa dhiihaa weerara Iboollaa, kan huubbaa jirruu Giinii, Seerraaliiyoonnii, Laayiibeeriyyaa fi Naayiijeerriyyaa kessatis umamu danda'aa.[5][6] Haagayya 2014 irra jalqabee dhibamtoonii 1600 argamaniirruu.[7] Yaalliwaan talaali; argachuuf godhamaa jirran illee; haama ammaati hoomtuu hin argamnnee.[1]

Waabbii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 "Ebola virus disease Fact sheet N°103". World Health Organization. March 2014. Retrieved 12 April 2014. 
  2. "2014 Ebola Virus Disease (EVD) outbreak in West Africa". WHO. Apr 21 2014. Archived from the original on 29 July 2014. Retrieved 3 August 2014. 
  3. C.M. Fauquet (2005). Virus taxonomy classification and nomenclature of viruses; 8th report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Oxford: Elsevier/Academic Press. p. 648. ISBN 9780080575483. 
  4. "Ebola Viral Disease Outbreak — West Africa, 2014". CDC. June 27, 2014. Retrieved 26 June 2014. 
  5. "CDC urges all US residents to avoid nonessential travel to Liberia, Guinea, and Sierra Leone because of an unprecedented outbreak of Ebola.". CDC. July 31, 2014. Retrieved 2 August 2014. 
  6. "Outbreak of Ebola in Guinea, Liberia, and Sierra Leone". CDC. August 4, 2014. Retrieved 5 August 2014. 
  7. "Ebola virus disease update - West Africa". WHO. Aug 4, 2014. Archived from the original on 23 November 2014. Retrieved 6 August 2014. 
Daballee

Ooddefanoowan aalaa walqabatan[gulaali | lakkaddaa gulaali]