Jump to content

Ceephoo

Wikipedia irraa

Ceephoo ( Afaan ingliizii : criticism) jechuun gatii ykn hanqina waan tokkoo ykn mala tokkoo qeequu ykn akeekuu jechuudha.

Qeeqaan sagaleessuu Afaan Ingilizii keessatti "criticism" jechuunis gocha agarsiisa. ceephoo Aforomoo keessatti, Gebur akka maqaa, Hayaasi immoo akka maqaa hojiitti fayyadama. Shallaggii gibiraa, shallaggii, murtii; Akkasumas gochichi madaaltuu, madaaltuu, murteessaa jechuudha.