Category:Seenaa Diinagdee Afrikaa

Wikipedia irraa

Fuulota ramaddii "Seenaa Diinagdee Afrikaa" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.