Jump to content

Category:Naannoo Itoophiyaa

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

O

Fuulota ramaddii "Naannoo Itoophiyaa" jala jiran

Waliigala 3 keessaa Fuulotni 3 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.