Jump to content

Burqophee

Wikipedia irraa
Haala waliigalaa burqophee RNA ergamaa yuukaariyootii
Diyaagirama burqophee mRNA fi walnyaatinsa pirootiinota raayboosoomii agarsiisu
Sadarkaalee jalqabbii fi dheerina burqophee akka beezii naayitiroojiinii RNA, raayboosoomii, tRNA, fi amiinoo asiidota keessatti guddisuudhaan mul’atu, ibsa gabaabaa wajjin.

Baayoloojii keessatti, Oomishni pirootiinota adeemsa burqophee ykn tiraanslation ykn hiikkoo jedhamu keessatti raawwatama. Adeemsa kana keessatti odeeffannoon jeneetikii/ dhalmaya DNA keessatti kuufame gara ergamaa RNA (mRNA)tti ergamee booda gara tartiiba addaa amiinoo asiidotaatti jijjiirama. Sana booda Ergaa (mRNA)n  qaama raayboosoomii jedhamaniin kan dubbifamu yoo ta’u, amiinoo asiidonni tartiiba sirrii ta’een walitti qabamanii pirootiinii oomishuu.