Amaagaagura

Wikipedia irraa
?Amaagaagura

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineelda (Animalia)
Murna: Tushaaleeyyii (Chordata)
Gita: Hoosiftoota (Mammalia)
Tartiiba: Sooratto Foonii
Warra: Gosa akoftaa
Qaccee: Amaagaagura Mellivora
Sanyii: M. capensis

Amaagaaguurri,hoosistuu Miseensa gosa akoftaa yoo ta'u tarree amaati .