Jump to content

Aangoo (fiiziksii)

Wikipedia irraa

Aangoon, dalagaa yeroo lakkaantoo tokko keessatti dalagaame yookiin annisa yeroo lakkaantoo tokko keessatti faayidaa irra oolee dha.akkuma annisaa fi dalagaa aangoon illee kal-dhabee dha.Yuunitii waltawaan aangoo()JuuliiJsSekondiiyoo ta’u waattii (W)Jedhama.Anniisaan 1J sekondii tokko keessatti yemmuu daddarbu aangoon 1w nidagaagfama.1w = 1J/s

Aangoo waliigalaa

[gulaali | lakkaddaa gulaali]

kana keessatti

P Aangoo
W dalagaa
t yeroo

Aangoo battalaa

[gulaali | lakkaddaa gulaali]