Yuunivarsiitii Dabra Maarqos

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos yuunivarsiitota Itoophiyaa keessaa tokko yoo ta'u naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Maarqos keessatti argama.