Yuukiliid

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Artgate Fondazione Cariplo - Cifrondi Antonio, Euclide.jpg

Yuukiliid abbaa-herregaa Giriikti, yeroo baayyee "Abbaa Ji'oomeetirii" jedhamee waammama. Barruulensaa kan Elementis jedhamu seenaa herrega keessatti hojiiwwan jijjiirrama gurguddaa fidan keessaa isa tokko.