Wikipedia:Autoconfirmed users

From Wikipedia
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

Autoconfirmed garee fayyadamaa kan fayyadamaa eenyummeessaa galmaawee guyyaa 4 tureefi yoo xiqqaate jijjiiramoota 10 uumeef ofumaan kennamuudha. Fayyadamaan akka fuula gara mata duree birootti oofuufi jijjiramoota fuula hanga tokko eeggamu irratti godhuu dandeessisa.

Category:Wiikiipiidiyaa