Jump to content

Walhormaata saal-malee

Wikipedia irraa

Walhormaata saalaa malee kn Alsaalawaa gosa gosa walhormaataa saal- tokkee dha. Ilmoon/orgaanizimii haaraan orgaanizimii gosa tokko qofa irraa uumama.