Jump to content

Waalee

Wikipedia irraa
Waalee funyaan qaruuraa ( Tursiops truncatus )

Doolfiin hoosistuu bishaan keessa jiraatu kan jaltartiibaa Cetacea ykn urxubjaawwani keessa jiruudha . Gosoonni doolfiinii warra Delphinidae (Waalee galaanaa), Platanistidae ( Waalee laga Hindii ), Iniidae (Waalee lagaa Addunyaa Haaraa), Pontoporiidae (Waalee Kuraa ), fi tarii Lipotidae (Walee lagaa baiji ykn Chaayinaa) kan badan keessaa tokko. Gosoonni amma jiran 40 ta'an kanneen maqaa doolfiin jedhamanii moggaafaman jiru.