User:Leta12

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Lataan Lixa Oromiyaa Godina Qeellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo Magaalaa Ashii Jedhamtu keessaatti bara 1990 kan dhalate yoo ta'u, Barumsa isaa kan sadarkaa tomkoffaas Mana Barumsaa Sadarkaa Tokkoffaa Ashiitti(Ewuket Chora) kan barate yommuu ta'u barumsa isaa sadarkaa lammaaffaa immoo Magaalaa Dambi Doollootti kan argamu Mana Barumsaa BESS( Bethel Evangelical Secondary School) tti barate. Lataan Barumsa isaatiinis ta'e yaada isaatiin nama cimaa fi bilchina qabu ture.