Tarree Ciigoo Oromoo

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

𝑮𝒂𝒄𝒉𝒊𝒃𝒔𝒂𝒂 𝒂𝒌𝒌𝒂𝒂𝒕𝒂

Ciigoo Sabbooqoo Sorgoo Sookoo
Nuu sifoofnaan hunduu nyaachuu maal qabaree

Garuu garuu hunda caala kan barbaree.

kan barbaree Nyaanni barbaree qabu nimi’aawa Kan bara beeku hunda caala
Mi’a baate malee ofii nama hin hubuu

Bakka geessu hin beeknuu inni abbaa hin qabuu.

abbaa hinqabu. Mini/meeshaan sun kan eenyu akka ta’e hin beekamu/ abbaan isaa dhalche hin beekkamu
Hojjaa hin bulchiinaa mee fixaa bayeessaa

Waayaas mimiiccadhaa bareechaa addeessaa.

Addeessaa sirriitti qulqulleessaa miiccaa galgala ta’ullee Addeessi jira
Daadhiis ta’e farsoo hundarraa of eegaa

Qulqulluu bishaanii isa wayya dhugaa.

isa wayyaa dhugaa bishaan dhuguutu filatama haqa ( dhugaa) wayyaa
Osoo waa hinnyaatin torban guute agabuu

Hojjedhee akka hinnyaanne anuu quba hinqabu.

quba hinqabu. qaamni koo hir’uudha Odeeffannoo hinqabu ( hindhageenye)
Cululleen saamtuudhaa yaada hinqabdu fayyaa

Ani ishee hineeguu sinbirallee wayyaa.

Ciigoo : sinbirallee wayyaa Cululleerra sinbirroo wayya Isin wajjin ( isin bira wayya)
Ani buna hindhugu garaa kutaadheera

Buna kee lammaffaa egaa kakadheera.

lammaffaa Buna barakaa hindhugu natti hindeebi’u
Yeroon ani xiqqoo hawwii koo kan ture

Amma naaf guddattee magaalaa Naqamte

Naqamte Magaalli Naqamtee guddatte magaala keessatti naqamte
Ishiin si jaalatti ati maa jibbita

Intala ulfeessi yaa gurbaa ulfaataa

ulfeessi kabaji Ulfa godhi
Yoo facaasuuf lafa babbaqse

Balleessumaaf jedhee ija qabee cabse

Ija qabee cabsuu arge
Hojjettee hin-nyaattuu duraan maaliif hatta

Abbaan sangaa dhufee amma akkam kee taata?

abbaan sangaa Nama sangaa qabu dhukkuba abbaa sangaa jedhamu
Asis jenne godaas hinarganne.

Ishee qarree gamaa gaafadhaa jedhamne.

qarree Ishee gama jirtu durba
Aadaa osoo beektuu fuullee namaa kaatti

Kaleessa hinhafnee har’as kunoo nidhufti

Nidhufti Har'as deebitee dhufte Dhuufuu dhuufte
Bara baraan kan dhageenyu sirbumasaa

Nimiidhagaa afaan isaa

afaan isaa dubbiin/qooqni isaa ni bareeda
Kan akkas bariidhaan kaate

Mucaan sun simbira taatee.

simbira taatee Gosa hallatti-simbiraa Isiin bira dhuftee
Erga bokkaan roobee caamee

Namni loolaan dhume.

Loolaan dhume Namni lolaa roobaatiin miidhame Namni Waraanaan dhume
Silaa raammoo miti yoom bahee mul’ataa

Suuta suuta jedhee gurra nama nyaata.

Maaluma haata’uuf kana funaannattaa

Mana kanaa baasaa eenyu fedha gataa

Gurraaf taati jettee meetii gabaa bittee

Isallee hanqattee lafa teessee haftee

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  1. Kitaaba barataa Afaan Oromoo